Home | Contact | Colofon | Verklaring gegevensbescherming |              
Company
Care
Technology
Products
Service
Duidelijkheid


Uw boodschap duidelijk overbrengen, dat is de specialiteit van onze Creative Services. Hetzij de ontwikkeling van ideeën, de vormgeving of de uitvoering ervan: onze specialisten ontwikkelen effectieve en op de doelgroep aangepaste oplossingen - voor alle media en kanalen.

Creative Services


Perfecte workflow


U zoekt een instrument om tekst- en beeldmodules intelligent en flexibel voor uw campagne te kunnen inzetten? Dit is precies wat JAIS u levert. JAIS is het Jungfer Artikel Informatie Systeem. Dit systeem brengt alle relevante partners tijdens de totstandkoming van het product samen.

JAISVerklaring gegevensbescherming 

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en contactgegevens van de functionaris voor bedrijfsgegevensbescherming


Dit privacybeleid is van toepassing op gegevensverwerking door: 

verantwoordelijk: 
Jungfer Druckerei und Verlag GmbH, Gutenbergstrasse 3, D-37412 Herzberg am Harz, Duitsland vertegenwoordigd door de algemeen directeur Andreas Wulf, ibid 

E-mail:  info@jungfer-druck.de 
Telefoon: +49 (0) 5521 - 851 0 
Fax: +49 (0) 5521 - 851 124 

Gegevensbescherming: 
Rainer Bremer, Gutenbergstrasse 3, D-37412 Herzberg am Harz 

E-mail:  datenschutz@jungfer-druck.de 
Telefoon: +49 (0) 5521 - 851 476 

Vragen over het onderwerp gegevensbescherming en de mogelijkheid om contact op te nemen met de bewering van de hieronder vermelde rechten van betrokkenen onder datenschutz@jungfer-druck.de. 


2. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens, alsmede de aard en het doel van hun gebruik


a) Bij een bezoek aan de website 
Wanneer  u  onze website  www.jungfer-group.nl bezoekt  , verzendt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website.  Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand.  De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot automatisch verwijderen:
 • IP-adres van de aanvragende computer,
 • Datum en tijd van toegang,
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • Website van waaruit toegang wordt verkregen (verwijzende URL),
 • gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Zorgen voor een soepele verbinding van de website,
 • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
 • Evaluatie van systeemveiligheid en stabiliteit ook
 • voor verdere administratieve doeleinden.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, blz. 1 lit.  f DSGVO.  Ons legitieme belang volgt uit de bovengenoemde gegevensverzamelingsdoelen.  In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies over u te trekken. 
Daarnaast gebruiken we cookies en analyseservices wanneer we onze website bezoeken.  Verdere details zijn te vinden onder nr.  4 en 5 van dit privacybeleid. 

b) In de context van de communicatie per e-mail 
Persoonlijke gegevens die u ons via e-mail verstrekt (bijv. Uw naam en adres of e-mailadres) worden alleen verwerkt om met u te corresponderen en alleen voor het doel waarvoor u ons de gegevens hebt verstrekt,  
De gegevensverwerking met het doel contact met ons op te nemen is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, blz. 1 lit.  een DSGVO op basis van uw vrijwillig verleende toestemming. 
Als is voldaan aan het doel waarvoor u ons uw persoonlijke gegevens hebt toevertrouwd, wordt deze onmiddellijk verwijderd.  Voor zover commercië le en fiscale bewaartermijnen in acht moeten worden genomen, kan de opslagperiode voor bepaalde gegevens maximaal 10 jaar bedragen. 

3. Openbaarmaking van gegevens

Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden vindt niet plaats. 
We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als:
 • Jij bent je volgens Art 6 par. 1 blz. 1 verlicht.  een DSGVO heeft hier expliciet toestemming voor gegeven
 • de openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, lit.  f DSGVO is verplicht claims te doen, uit te oefenen of te verdedigen en er is geen reden om aan te nemen dat u een overwegend rechtmatig belang heeft bij het niet bekendmaken van uw gegevens,
 • in het geval dat openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, is verlicht.  c DSGVO is ook een wettelijke verplichting
 • dit is wettelijk toegestaan ​​en volgens artikel 6, lid 1, zin 1, lit.  b DSGVO is vereist voor de afwikkeling van contractuele relaties met u.

4. Cookies

We gebruiken cookies op onze site.  Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch maakt en die op uw apparaat worden opgeslagen (laptop, tablet, smartphone, enz.) Wanneer u onze site bezoekt.  Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. 
In de cookie-informatie wordt opgeslagen, elk resulterend in verbinding met de specifieke gebruikte terminal.  Dit betekent echter niet dat we ons onmiddellijk bewust zijn van uw identiteit. 
Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken.  We gebruiken bijvoorbeeld tijdelijke cookies om de bruikbaarheid te verbeteren, die voor een bepaalde periode op uw apparaat worden opgeslagen.  Als u onze site opnieuw bezoekt om te profiteren van onze services, zal deze automatisch herkennen dat u al bij ons bent geweest en welke invoer en instellingen u hebt gemaakt, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren. 
Aan de andere kant gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met het oog op het optimaliseren van ons aanbod (zie hoofdstuk 5).  Met deze cookies kunnen wij automatisch herkennen wanneer u onze site opnieuw bezoekt, die u al bij ons hebt.  Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. 
De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn voor de doeleinden die worden vermeld om onze legitieme belangen en derden te beschermen overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, lit.  f DSGVO vereist. 
De meeste browsers accepteren cookies automatisch.  U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een hint wordt weergegeven voordat een nieuwe cookie wordt gemaakt.  Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. 

5. Analysehulpmiddelen

a) Tracking-tools 
De volgmaatregelen die hieronder staan ​​en door ons worden gebruikt, zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, lit.  f DSGVO.  Met de tracking-maatregelen die moeten worden gebruikt, willen we zorgen voor een op behoeften gebaseerd ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze website.  Aan de andere kant gebruiken we de trackingmaatregelen om statistisch het gebruik van onze website te registreren en te evalueren met als doel ons aanbod voor u te optimaliseren.  Deze belangen moeten worden beschouwd als gerechtvaardigd in de zin van voornoemde bepaling. 
De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieë n zijn te vinden in de bijbehorende volghulpmiddelen. 

i) Google Analytics 
We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (  https://www.google.com/intl/en/about/ ) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA) met het doel onze pagina's aan te passen en continu te optimaliseren. 94043, VS, hierna "Google"). In deze context worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen gemaakt en cookies (zie punt 4) gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals
 • Browser / -versie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • Verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
 • Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
 • Tijdstip van serververzoek,
worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden met het oog op marktonderzoek en op maat gemaakte website-ontwerp.  Deze informatie kan ook worden overgedragen aan derden indien wettelijk vereist of als derden deze gegevens verwerken in de bestelling.  Uw IP-adres zal in geen geval worden samengevoegd met andere door Google verstrekte gegevens.  De IP-adressen zijn geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).  U kunt de installatie van cookies voorkomen door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen;   Wij wijzen er echter op dat in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunnen worden benut. 
U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens worden verzameld en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door een browser-add-on te downloaden en te installeren (  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ). 
Als alternatief voor de invoegtoepassing voor browsers, met name voor browsers op mobiele apparaten, kunt u voorkomen dat Google Analytics wordt verzameld door op deze link te klikken . Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld die de toekomstige verzameling van uw gegevens verhindert wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. 
Raadpleeg het Helpcentrum van Google Analytics voor meer informatie over privacy gerelateerd aan Google Analytics: 
https://support.google.com/analytics/?hl=de#topic=3544906 

6.beïnvloed rechten

Je hebt het recht:
 • in overeenstemming met artikel 15 DSGVO, om informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt.  U kunt met name informatie verstrekken over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieë n van ontvangers aan wie uw gegevens zijn bekendgemaakt, de geplande bewaarperiode, het recht op rectificatie, schrapping, beperking van verwerking of verzet, het bestaan ​​van een Het recht om te klagen, de bron van hun gegevens, als ze niet bij ons worden verzameld, en het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, waar van toepassing, zinvolle informatie over hun details;
 • op grond van artikel 16 DSGVO, onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of ingevulde persoonsgegevens op te eisen;
 • in overeenstemming met artikel 17 DSGVO, om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen, behalve wanneer de verwerking plaatsvindt voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims is verplicht;
 • in overeenstemming met artikel 18 van de GDPR om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, is de verwerking onwettig, maar u wijst de verwijdering ervan af en we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u kunt dit beweren, oefenen of verdediging van juridische claims of u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
 • op grond van artikel 20 GDPR om uw persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;
 • op grond van artikel 7, lid 3 DSGVO, uw eenmaal verleende toestemming om zich te allen tijde tegen ons te verzetten.  Als gevolg hiervan mogen we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming niet voortzetten voor de toekomst en
 • volgens artikel 77 GDPR om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit.  In de regel kunt u contact opnemen met de  toezichthoudende autoriteit van  uw gebruikelijke woon- of werkplek of ons hoofdkantoor.

7. Recht op bezwaar

Als uw persoonlijke gegevens gebaseerd zijn op legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, lit.  f DSGVO worden verwerkt, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 DSGVO, op voorwaarde dat er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar tegen direct mail is gericht.  In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat door ons wordt geï mplementeerd zonder een specifieke situatie te specificeren. 
Als u uw recht op intrekking of bezwaar wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar  datenschutz@jungfer-druck.de  . 

8. Updaten en wijzigen van dit privacybeleid

Deze privacyverklaring is momenteel geldig en dateert van mei 2018. Naarmate onze website evolueert en aanbiedingen beschikbaar komen, of als gevolg van veranderingen in wettelijke of reglementaire vereisten, kan het nodig zijn dit privacybeleid te wijzigen.  Het huidige privacybeleid kan door u op elk gewenst moment op de website worden opgehaald en afgedrukt op  http://www.jungfer-group.nl/verklaring-gegevensbescherming.php.

Emissie vermeden .
Het is de intelligente koppeling van een hele reeks ingrijpende technische veranderingen, waarmee wij bij Jungfer een heatset-drukproces hebben gerealiseerd die in de hele branche uniek is: zonder de uitstoot van koolstofdioxide. Dit is mogelijk dankzij een geheel nieuwe vorm van drogen zonder afzonderlijke energietoevoer. Daarnaast worden alle vluchtige bestanddelen uit de drogerafvoerlucht vrijwel geheel teruggewonnen en valt tevens de thermische naverbranding en de aanzienlijke emissie, gebruikelijk in de branche, weg.

 CO2-vrije Druk